Senet Nedir? Nasıl Doldurulur?

Senet, özel kişilerin ve şirketlerin sıklıkla kullandığı, alacaklılık durumunu belirten ve ortaya koyan bir değerli evraktır. Değerli evrakların kullanılması ve tahsil edilme hakkı kanunlarla koruma altına alındığı için nakit para yerine bu tür evrakların kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. Çekle aralarında benzer özellikler bulunmasına karşın birbirlerinden farklı değerli evraklardır. Senetler anlam olarak, kişilerin gerçekleştirmiş oldukları herhangi bir işlem ya da durumdan dolayı oluşan borçluluk durumunu bildiren yasal ve değerli evraklardır.

Senetlerin düzenlenebilmesi için iki tarafın varlığı gerekmektedir. Alacaklı ve borçlu tarafların anlaşması ve senet düzenlemesi halinde senetler geçerlilik kazanacaktır. Senetler yalnızca yurtiçinde geçerli olan kıymetli evraklar olmayıp uluslararası geçerliliği bulunan kıymetli evraklardır.

Senetlerin hazırlanmasında kullanılması ve senetlerin geçerli olması için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, senette poliçe kelimesinin geçiyor olmasıdır. Senette belirtilen tutarların ödenecek olduğu ve ödeyecek olduğu kişilerin açık bir şekilde belirtiliyor olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra, ödeme yeri, hangi vadelerde ödeme gerçekleştirilecek olduğu, düzenlenme tarihi gibi alanlar da kesinlikle doldurulmalıdır. Bu alanların doldurulmasından sonra senedi düzenleyen taraflar karşılıklı olarak senedi imzalarlar ve senet geçerlilik kazanmış olur.

Senet üzerinde bulunan tüm isimler tam ve koşulsuz bir şekilde senetten sorumludur. Yani senet üzerinde yer alan kefil isimleri de senedin ödenmesi ya da ödenmemesi gibi durumlardan alacaklı olan kişilere karşı sorumludur. Bu nedenle senet ve benzeri kıymetli evraklara kefil olurken dikkatli olunması gerekmektedir.

Senet Nedir? Nasıl Doldurulur?

Senetlerin Kullanılışı

Genellikle ticari faaliyetlerden doğan alacakların belirtilmesi ve tahsilinde kullanılan senetler, bireylerin kişisel, özel alacaklarını, borçlarını belirtmelerinde ve tahsilinde de kullanılabilmektedir. Borçlu tarafın ne tutarda borç ödeyecek olduğu tutar ve ödeme günü kesinlikle senette bulunması gereken bilgiler arasında yer almaktadır. Ödeme gününün tam ve okunaklı bir şekilde yazılması(ödeme gününün yazı ve sayı ile ayrı ayrı, açık bir şekilde yazılması), ödeme zamanında herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için gereklidir.

Ödenecek tutarların senede yazılması sırasında sayı ve yazıyla ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. Belirtilen tutarlar üzerinde daha sonra herhangi bir değişiklik yapılmaması adına yazıların ve sayının yanlarına # işaretleri yerleştirilir(#5000# TL – #Beşbin# Türk Lirası gibi).

Senedin zamanında ödenmemesi halinde senedin hangi şehirdeki mahkemeye sevk edileceği konusunda da yer alan bölmeler doldurulmalıdır.

Senedin ödenme tarihinin belirtilmiş olduğu gibi düzenlenme tarihin de belirtilmesi gerekmektedir.

Borçlu olan kişinin ismi, unvanı, adres bilgileri ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir